Responsabilitate socială corporativă

Datorită marilor transformări care s-au produs în ultimii ani, societatea noastră se îndreaptă către un concept de întreprindere care nu își poate limita acțiunile doar la aspectele industriale, comerciale sau financiare, ci se axează pe componenta socială, aceasta ocupând un loc privilegiat pe scala sa de valori.

AUSA este conștientă de toate aceste lucruri, respectă principiile responsabilității sociale corporatiste și codul de conduită etică, le dezvoltă și îmbogățește în permanență.

 

Principiile responsabilității sociale corporatiste

AUSA își asumă angajamentul social și pledează pentru respectarea următoarelor principii:

Respect și sprijin față de următoarele:

 • drepturile omului, recunoscute la nivel internațional.
 • dezvoltarea personală a copiilor, sănătatea și demnitatea lor.
 • respect și sprijin acordat tuturor angajaților în mod egal, indiferent de sex, rasă, religie, dizabilitate, vârstă sau tendință sexuală.
 • promovarea egalității de șanse în selecția personalului.
 • principiul egalității salariilor pentru același tip de muncă, indiferent de sex.
 • dreptul la o remunerație corespunzătoare.
 • prudență și echitate în ceea ce privește retribuțiile și condițiile la locul de muncă.
 • măsuri de calificare a angajaților, pentru ca aceștia să aibă un nivel ridicat de randament și să presteze o muncă de calitate.
 • sănătatea și protecția muncii.
 • aplicarea unor principii similare față de furnizori și clienți.
 • creșterea eficienței energetice a instalațiilor și a altor utilități, prin raționalizarea folosirii resurselor (energie, apă etc.).
 • profesionalism și angajament față de termenele stabilite și parametrii de calitate așteptați de client.

Respingerea oricărei forme de:

 • muncă forțată.
 • comportament verbal sau fizic abuziv sau ofensator.

Angajații trebuie să se comporte cu loialitate și angajament față de întreprindere, contribuind la obținerea celei mai bune calități a produselor oferite, pentru ca aceasta să fie mai productivă, eficientă și competitivă și să obțină o creștere și o stabilitate economică.

Fiecare persoană trebuie pusă la locul potrivit – favorizându-se talentul și meritele, în cadrul unei structuri dinamice și bine definite, prin formare, în scopul unei îmbunătățiri continue și al implementării de procese inovatoare.
Angajații vor contribui la crearea unui mediu de lucru pozitiv.

Cod de conduită etică

I.- Domeniu de aplicare

Acest Cod de conduită etică va fi aplicabil tuturor acelor persoane care fac parte din schema întreprinderii și va reglementa atât relațiile dintre angajați, cât și relațiile cu întreprinderi terțe și cu organisme oficiale.

II.- Principii generale

Principiul de bază al acestui cod este angajamentul întreprinderii de a respecta și a impune respectarea legislației în vigoare, o cerință în acest sens fiind un management rentabil pe termen lung și bazat pe principii și valori.

Toți angajații au răspunderea de a cunoaște și respecta spiritul și conținutul acestui cod, angajându-se să se comporte cu responsabilitate, onestitate și respect față de demnitatea persoanelor.

Toți șefii și directorii se obligă să se asigure că toți colaboratorii cunosc acest cod și îl respectă.

În cazul în care apar anumite nelămuriri legate de aplicarea acestui cod, angajatul trebuie să aducă acest lucru la cunoștința Direcției de Resurse Umane

III.- Conflict de interese

Relații cu furnizorii și clienții

 • Angajații nu vor putea solicita, nici accepta invitații, cadouri sau favoruri.
 • Angajații nu vor putea solicita sau accepta nici un fel de beneficiu financiar din partea furnizorilor sau clienților.
 • Angajații vor putea beneficia doar de reduceri de prețuri sau alte privilegii oferite de furnizori și clienți, cu condiția ca acestea să fie oferite, fără să se facă distincții, tuturor membrilor întreprinderii.
 • Atunci când vor respinge invitații, cadouri sau favoruri, angajații vor trebui să facă aluzie la acest Cod de conduită etică.
 • În cazul în care apar nelămuriri legate de felul în care trebuie acționat, se vor consulta superiorul imediat și Direcția de Resurse Umane.

Activități profesionale

 • Angajații nu vor putea desfășura alte activități remunerate fără a comunica în prealabil în mod expres acest lucru conducerii întreprinderii, fiind interzisă, în orice caz, derularea de activități care se opun intereselor întreprinderii sau care ar putea aduce prejudicii productivității acesteia.Se permite y se considera deseable que los empleados colaboren con entidades benéficas o sin ánimo de lucro.
 • Angajații și familiile acestora nu vor putea deține direct sau indirect părți sociale în alte întreprinderi  cu o  activitate similară, fără a se aduce în prealabil acest lucru la cunoștința conducerii întreprinderii.

IV.- Control intern

Mijloace materiale

Instrumentele de lucru ale întreprinderii, în special echipamentele informatice, vor trebui folosite exclusiv în scopul desfășurării activității, evitându-se utilizarea acestora în scopuri personale.

Protecția proprietății

 • Angajații sunt responsabili de accesul și utilizarea neautorizată a bunurilor întreprinderii, precum și de protecția acestora împotriva furtului și a pierderii.
 • Angajații trebuie să păstreze confidențialitatea informațiilor generate în cadrul întreprinderii, atât pe perioada relațiilor de muncă, cât și după încetarea acestora.
 • Documentația generată de întreprindere este proprietatea exclusivă a acesteia; din acest motiv, va fi redactată și păstrată în conformitate cu normele existente în acest sens, fiind strict interzisă reproducerea sa.
 • Angajații vor respecta toate normele referitoare la utilizarea, accesul și siguranța software-ului, a tehnologiilor informatice, e-mail-ului, Internet-ului/Intranet-ului și a oricărui alt sistem.
 • Angajații vor respecta toate dispozițiile referitoare la protecția datelor.