Toleranțe dimensiuni

Pentru aprecierea și clasificarea calității materialelor, am introdus toleranțele dimensionale.

Clasificându-le, stabilim o limită superioară și una inferioară, determinată de norma în vigoare pentru fiecare material.

Un material respectă norma, cu condiția să respecte limitele stabilite de norma respectivă.

¿Ce norme reglementează materialele noastre?

O normă conține specificații tehnice care se bazează pe experiență și dezvoltare tehnologică. Normele au aplicare voluntară și trebuie să fie aprobate de un Organism de Certificare recunoscut. Normele garantează un nivel al calității și siguranței ridicat.

Materialele noastre sunt în conformitate cu următoarele NORME: