Obiect și domeniu de aplicare

Norma stabilește bavurile barelor de oțel forjat în presă, ce trebuie finisate la dimensiuni finale, prin mecanizare.

Se aplică barelor de oțel de uz general (de bază sau de calitate superioară) și din oțeluri speciale (inclusiv cele pentru unelte).

Tabel de toleranțe dimensionale

ProfilRedondos
NormăUNE 36-514-84
Dimensiune, mm.Toleranță, mm.
 > 250≤ 300±6
> 300≤ 315±6,5
> 315≤ 400±7,7
> 400≤ 500±9,2
> 500≤ 630±11,0
> 630≤ 800±13,5
> 800≤ 1000±16,3
ProfilCuadrados
NormăUNE 36-514-84
Dimensiune, mm.Toleranță, mm.
 > 120≤ 150±1,8
> 150≤ 160±4,2
> 160≤ 200±4,9
> 200≤ 250±5,8
> 250≤ 315±6,5
> 315≤ 400±7,7
> 400≤ 500±9,2
> 500≤ 630±11,0
> 630≤ 800±13,5
> 800≤ 1000±16,3

Informații tehnice conexe